projekt beskrivning

Nivika Center H1, Växjö, 19 våningshus, 159 lägenheter. Innerväggsmontage, köksmontage samt dörrar- och fönstermontage

projekt detaljer

Dela med sig