projekt beskrivning

Nivika Center H2, Växjö, Skola. Innerväggsmontage, ca 4000 m2 samt köksmontage.

projekt detaljer

Dela med sig